0 Kč

Ochrana osobních údajů

Martina Vršková | Husova 110, 664 01 Řícmanice | IČ 47128747, dále jen „Správce“ z důvodu vyřízení objednávky zpracovává tyto osobní údaje: 

 • jméno a příjemní,
 • adresa,
 • telefon,
 • e-mail,
 • v případě fyzické osoby podnikatele IČ, DIČ a název společnosti,
 • číslo bankovního účtu – platba pouze bankovním převodem,
 • IP adresa,
 • seznam objednaných služeb

což nám umožňuje GDPR ve čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, z důvodu plnění smlouvy. Dále pak na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracováváme osobní údaje: 

Osobní údaje zpracováváme na eshopu 3 roky od přijetí objednávky pro případné řešení problémů a reklamací, v účetním systému pak 10 let od vystavení faktury. Po uplynutí této doby Správce data vymaže. 

Osobní údaje předáváme těmto zpracovatelům:

 • poskytovateli softwaru: ZONER software
 • externí účetní:  Marika Vaníčková
 • STORMWARE s.r.o. - poskytovatel ekonomického a účetního systému
 • iPodnik Cloud s.r.o. - externí cloudové uložiště a práce s programem Pohoda
 • Seznam.cz, a.s. a Google za účelem sledování a měření konverzí a hodnocení obchodu
 • Reservio, s.r.o. – webová rezervační služba
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů, popř. omezení zpracování
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně emailem na info@diberon-visage.cz, nebo písemně dopisem na adresu: Martina Vršková, Husova 110, 664 01 Řícmanice
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Naše registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů má číslo 00040148.

 

 Zabezpečení:

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

V Brně dne 23.5.2018

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.